Het verschil tussen G majeur en g mineur

Als je het G majeur akkoord op je piano wilt gaan spelen
zul je eerst moeten weten welke tonen er in zitten.

Om een G akkoord te maken beginnen we op de G (dat is gelukkig makkelijk).
Vanaf die G slaan we 1 alfabet letter of 1 pianotoets over.
Je slaat de A dus over en komt zo bij de B.

Vanaf de B sla je ook weer 1 alfabet letter of 1 pianotoets over.
Zo kom je vanaf de B bij de D (de C slaan we over).

Nu hebben we de 3 tonen G - B - D gevonden voor het G majeur akkoord.

We hebben voor dit akkoord verschillende benamingen:
- G akkoord
- G majeur akkoord
- G groot akkoord

In de video die ik heb opgenomen over het verschil tussen G majeur en g mineur
(die je hieronder kunt bekijken) hoor je ook heel duidelijk
Dat het G majeur akkoord een VROLIJK akkoord is.

Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen: "Als je vrolijk bent dan mag iedereen het weten,
dan spring je een gat in de lucht, dan maak je je groot zodat iedereen het kan zien".

G majeur en g mineur


Het G mineur akkoord

Bij het G majeur akkoord heb je van de G naar de B een afstand van een grote terts.
Ik heb een artikel geschreven over de intervallen, hierin kun je lezen wat een terts is.

Het g mineur akkoord heeft ook als basis de tonen G - B - D
Alleen moet de grote terts G - B een kleine terts worden, nl. G - Bes
Zo krijgt het g mineur akkoord de tonen : G - Bes - D

In de video die hieronder staat kun je weer heel goed horen
dat een mineur akkoord juist droevig klinkt.

En als je verdrietig bent, dus droevig, dan wil je het liefst
wegkruipen in een hoekje, je heel klein maken
en dan hoeft niemand je te zien.

Begin je het al te snappen?

Majeur - Vrolijk - Groot - Grote terts
Mineur - Droevig - Klein - Kleine terts

Om het nog iets duidelijker voor je te maken:
Een grote terts heeft een afstand van 4 halve tonen.
Een kleine terts heeft een afstand van 3 halve tonen.

Een majeur akkoord begint met (heeft als eerste interval) een grote terts
Een mineur akkoord begint met (heeft als eerste interval) een kleine terts.

G majeur akkoord: G - B - D
G mineur akkoord: G - Bes - D

Zie je dat de 2 buitenste tonen (G en D) hetzelfde zijn?
Alleen de middelste toon, de terts is groot B of klein Bes.

In de onderstaande video leg ik het je ook uit en kun je
meteen goed het verschil tussen G majeur en g mineur horen.