Het verschil tussen D majeur en d mineur

Als je het D majeur akkoord op je piano wilt gaan spelen
zul je eerst moeten weten welke tonen er in zitten.

Om een D akkoord te maken beginnen we op de D (dat is gelukkig makkelijk).
Vanaf die D slaan we 1 alfabet letter of 1 pianotoets over.
Vanaf de D slaan we de E dus over en komen zo bij de F.

Vanaf de F slaan we ook weer 1 alfabet letter of 1 pianotoets over.
Zo komen we vanaf de F bij de A (de G slaan we over).

Nu hebben we de 3 tonen D - F - A gevonden voor het D akkoord.

In de video die ik heb opgenomen over het verschil tussen D majeur en d mineur
(die je hieronder kunt bekijken) hoor je ook heel duidelijk
dat het D akkoord met de tonen D - F - A een DROEVIG akkoord is.
En een droevig akkoord noemen we een mineur akkoord.
D - F - A is dus een mineur akkoord en dat schrijf je zo: Dm

Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen: "Als je droevig bent dan wil je wegkruipen in een hoekje,
dan hoeft niemand je te zien en maak je jezelf zo klein mogelijk".

D majeur en d mineur


Het D majeur akkoord

Bij het D mineur akkoord heb je van de D naar de F een afstand van een kleine terts.
Ik heb een artikel geschreven over de intervallen, hierin kun je lezen wat een terts is.

Het D majeur akkoord heeft ook als basis de tonen D - F - A
Alleen moet de kleine terts D - F een grote terts worden, nl. D - Fis
Zo krijgt het D majeur akkoord de tonen : D - Fis - A

In de video die hieronder staat kun je weer heel goed horen
dat een majeur akkoord juist vrolijk klinkt.

En als je vrolijk bent, dan mag iedereen het weten, en maak je je zo groot mogelijk 
zodat iedereen je kan zien.

Begin je het al te snappen?

Majeur - Vrolijk - Groot - Grote terts
Mineur - Droevig - Klein - Kleine terts

Om het nog iets duidelijker voor je te maken:
Een grote terts heeft een afstand van 4 halve tonen.
Een kleine terts heeft een afstand van 3 halve tonen.

Een majeur akkoord begint met (heeft als eerste interval) een grote terts
Een mineur akkoord begint met (heeft als eerste interval) een kleine terts.

D majeur akkoord: D - Fis - A
D mineur akkoord: D - F - A

Zie je dat de 2 buitenste tonen (D en A) hetzelfde zijn?
Alleen de middelste toon, de terts is groot Fis of klein F.

In de onderstaande video leg ik het je ook uit en kun je
meteen goed het verschil tussen D majeur en d mineur horen.