Edward Elgar
1857 - 1934

De Romantiek

Edward Elgar wordt geboren op 2 juni 1857 in Broadheath, Engeland. 
Hij is de zoon van een pianostemmer, organist en muziekleraar.
In de familie wordt veel gemusiceerd, Edward ontwikkeld zich al snel en leerde viool, altviool en orgel te bespelen.
Naast componist werd hij ook dirigent, concertmeester en arrangeur.

In 1889 trouwt Edward en was zeer gelukkig. Maar wanneer zijn vrouw in 1920 sterft wordt Elgar depressief.
Dit is het einde van zijn scheppende leven.
Hij sterft op 23 februari 1934 in zijn huis in Worcester. 

Edward Elgar


Edward Elger was een teruggetrokken en melancholiek mens. Zijn aard heeft een duidelijke stempel op zijn muziek gedrukt.

Hij was na Henry Purcell de eerste Engelse componist van internationale betekenis.


Het werk van Edward Elgar:

De "Enigma - variaties" behoort tot zijn beroemdste werk.
De variaties vormen een portret van Elgars vrienden, zijn vrouw en de componist zelf.
het is een orkestwerk bestaande uit een muzikaal thema en 14 variaties.
Met dit werk brak Elgar niet alleen zelf door als componist, maar zette hij ook na enkele eeuwen de Britse muziek weer internationaal op de kaart.

Elgar begon deze compositie thuis achter zijn piano. De melodie trok de aandacht van zijn vrouw. Ze vond hem zo mooi en vroeg hem nog eens te spelen. Om haar een plezier te doen begon hij daarop enkele variaties te improviseren.

Naast de Enigma-variaties schreef hij ook vele Ouvertures en Symfonieën.