De Barok 1600 - 1750

De barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e eeuw in Italië tot ontwikkeling kwam en tot in de eerste helft van de 18e eeuw voortduurde, en die zich kenmerkt door overdaad van vorm en heftigheid van gevoelsuitdrukking.
De barok kwam tot uiting op alle terreinen van de cultuur: zoals architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur en muziek.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vroeg-, hoog- en laatbarok. De laatbarok wordt ook wel de rococo genoemd.

Ten tijde van de barok hadden veel rijke hooggeplaatsten musici en/of componisten in dienst.
Veel hoogtijdagen en festiviteiten werden opgeluisterd door speciaal voor die gelegenheid in opdracht gecomponeerde werken.
Ook ten behoeve van kerkelijke erediensten werden in het tijdperk van de barok nieuwe muziekvormen ontwikkeld.

De Barok


Enkele vormen van muziek uit deze tijd zijn:Bekende componisten uit deze tijd

Tomaso Albinoni
Johann Sebastian Bach
Dietrich Buxtehude
Marc-Antoine Charpentier
Arcangelo Corelli
Louis Couperin
George Friedrich Händel
Pieter Hellendaal
Jean-Baptiste Lully
Marin Marais
Claudio Monteverdi
Turlough O’Carolan
Johann Pachelbel
Giovanni Battista Pergolesi
Michael Praetorius
Henry Purcell
Jean-Philippe Rameau
Giovanni Battista Sammartini
Alessandro Scarlatti
Domenico Scarlatti
Georg Philipp Telemann
Antonio Vivaldi