Marc-Antoine Charpentier
1643 - 1704

De Barok

Marc-Antoine Charpentier werd op 24 februari 1634 in Parijs geboren.

In 1672 schreef hij de toneelmuziek bij "Le Marriage Forcé", voor de toneelgroep van komedieschrijver Molière.

In 1693 vindt de wereld premiere plaats van zijn opera Médée, waar helaas maar 10 voorstellingen van plaats vinden.

Charpentier volgde zijn beroemde tijdgenoot Jean-Baptiste Lully op bij de theatergroep van Molière.
Hij schreef daar een schat aan prachtige ouvertures en toneelmuziek.

Hij bekleedde verschillende hoge posities zoals die van componist en kapelmeester aan de Parijse kerken St. Paul en
Sainte-Chapelle.

Zijn talent lag in het componeren van geestelijke muziek, zoals missen en een requiem.

Hij sterft op 24 februari 1704 in Parijs.

Marc-Antoine Charpentier


Zijn beroemdste werk is het Te Deum.
Het Te Deum opent met een fanfare, het werk maakt hem wereldberoemd.
Het is de melodie van Eurovisie-uitzendingen geworden.


Het werk van Marc-Antoine Charpentier bestaat o.a. uit:

- Te Deum
- Opera Médée
- 83 Hymnes
- 9 Cantates
- 11 Missen
- 35 Oratoria
- 83 Psalmen